Đoàn Khách Công Ty Kerry Tham Quan Bạch Mã Village Ngày 14-12-2019

Cảm ơn Đoàn khách Công ty KERRY chi nhánh Đà Nẵng đã lựa chọn HAPHATOURS làm nơi tin tưởng để tổ chức cho chuyến đi của công ty. HAPHATOURS luôn đi đầu về dịch vụ chất lượng tour nội địa khởi hành từ Đà Nẵng.

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.